केतु अष्टोत्तर शतनामावली -Ketu Ashtottara Shatanamavali

ॐ कॆतवॆ नमः । ॐ स्थूलशिरसॆ नमः । ॐ शिरॊमात्राय नमः । ॐ ध्वजाकृतयॆ नमः । ॐ नवग्रहयुताय नमः । ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः । ॐ महाभीतिहराय नमः । ॐ चित्रवर्णाय नमः । ॐ श्री पिंगळाक्षाय नमः । ॐ फलधूम्रसंकाशाय नमः । ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः । ॐ महॊरगाय नमः । ॐ रक्तनॆत्राय नमः । ॐ चित्रकारिणॆ … Read more