श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम || Lakshmi Sahasranamam || 1000 Names of Shri Lakshmi ||

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम || Shri Lakshmi Sahasranamam || 1000 Names of Lakshmi || ॐ नित्यागतायै नमः। ॐ अनन्तनित्यायै नमः। ॐ नन्दिन्यै नमः। ॐ जनरञ्जन्यै नमः। ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः। ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ महाकन्यायै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः। ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः। ॐ ईशावास्यायै नमः। ॐ महामायायै नमः। … Read more