श्री महालक्ष्मी अष्टक | Shri Mahalaxmi Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टक,Shri Mahalaxmi Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टक  नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।  शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्षि्म नमोस्तु ते॥1॥    नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि । \  सर्वपापहरे देवि …

Read more

श्री महालक्ष्मी कवचम् | Shree Mahalakshmi Kavacham

श्री महालक्ष्मी कवचम् ,Shree Mahalakshmi Kavacham

श्री महालक्ष्मी कवचम्    महालक्ष्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्। सर्वपापप्रशमनं  सर्वव्याधि निवारणम्॥१॥   दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम्। ग्रहपीडा प्रशमनं अरिष्ट प्रविभञ्जनम्॥२॥   पुत्रपौत्रादिजनकं …

Read more

श्री लक्ष्मी कवच | Lakshmi Kavacham

लक्ष्मी कवच, lakshmi kavach

श्री लक्ष्मी कवच    सर्वऐश्वर्यप्रद-लक्ष्मी-कवच   श्रीमधुसूदन उवाच   गृहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम्।   परमैश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनम्॥     ब्रह्मणे च …

Read more