श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली || Shiv Ashtottara Shatanamavali |

श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली || Shiv Ashtottara Shatanamavali | ॐ स्थिराय नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ भीमाय नमः ॐ प्रवराय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वराय नमः ॐ सर्वात्मन नमः ॐ सर्वविख्याताय नमः ॐ सर्वस्मै नमः ॐ सर्वकाराय नमः ॐ भवाय नमः ॐ जटिने नमः ॐ चर्मिणे नमः ॐ शिखण्डिने नमः ॐ … Read more