शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् | Shiva Dwadasa Jyotirlinga Stotram

Shiva Dwadasa Jyotirlinga Stotram,शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्

शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्    सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्री शैले मल्लिकार्जुनम् |   उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेश्वरम् ||   परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां …

Read more