माँ गौरी अष्टोत्तर शतनामावली – Maa Gauri Ashtottara Shatanamavali

ॐ शिवायै नमः ॐ श्रीमहाविद्यायै नमः ॐ श्रीमन्मुकुटमण्डितायै नमः ॐ कल्याण्यै नमः ॐ करुणारससागरायै नमः ॐ कमलाराध्यायै नमः ॐ कालिप्रभृतिसंसेव्यायै नमः ॐ कमलासनसंस्तुतायै नमः ॐ अम्बिकाय नमः ॐ अनेकसौभाग्यदात्र्यै नमः ॐ आनन्दविग्रहायै नमः ॐ ईक्षणत्रयसंयुक्ताय नमः ॐ हृत्सरोरुहवासिन्यै नमः ॐ आद्यन्तरहितायै नमः ॐ अनेककोटिभास्करप्रभायै नमः ॐ ईश्वरोत्संगनिलयायै नमः ॐ ईतिबाधाविनाशिन्यै नमः ॐ इन्दिरारतिसंसेव्यायै नमः ॐ … Read more