माँ कमला स्तोत्र | Maa Kamala Stotram

Maa Kamala Stotra माँ कमला स्तोत्र | Maa Kamala Stotram

माँ कमला स्तोत्र  ओंकाररूपिणी देवि विशुद्धसत्त्वरूपिणी ।   देवानां जननी त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥     तन्मात्रंचैव भूतानि …

Read more