माँ तारा स्तोत्र | Tara Devi Stotram

माँ तारा स्तोत्र,Tara Devi Stotram

माँ तारा स्तोत्र  मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे प्रत्यालीढपदस्थिते शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे ।   फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्तीकपालोत्पले खड्गं चादधती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये॥ १॥   …

Read more