महाकाली कवच | Mahakali Kavach

महाकाली कवच, Mahakali Kavach

महाकाली कवच || भैरव्युवाच ||   काली पूजा श्रुता नाथ भावाश्च विविधाः प्रभो ।   इदानीं श्रोतु मिच्छामि कवचं पूर्व …

Read more