श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali

श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ वाचे नमः ॐ पद्मालयायै नमः  ॐ पद्मायै नमः ॐ शुच्यै नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ सुधायै नमः ॐ … Read more

श्री महालक्ष्मी अष्टक || Shri Mahalaxmi Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टक || Shri Mahalaxmi Ashtakam || Mahalaxmi Ashtak नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्षि्म नमोस्तु ते॥1॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि ।  सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥२॥ सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि ।  सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥३॥ सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि ।  मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥४॥ आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि । योगजे … Read more

श्री महालक्ष्मी कवचम् || Shree Mahalakshmi Kavacham ||

श्री महालक्ष्मी कवचम् || Shri Mahalakshmi Kavacham || Mahalakshmi Kavach महालक्ष्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्। सर्वपापप्रशमनं  सर्वव्याधि निवारणम्॥१॥   दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम्। ग्रहपीडा प्रशमनं अरिष्ट प्रविभञ्जनम्॥२॥   पुत्रपौत्रादिजनकं विवाहप्रदमिष्टदम्। चोरारिहारि जगतां अखिलेप्सित कल्पकम्॥३॥   सावधानमना भूत्वा शृणु त्वं शुकसत्तम। अनेकजन्मसंसिद्धि लभ्यं मुक्तिफलप्रदम्॥४॥   धनधान्य महाराज्य सर्वसौभाग्यदायकम्। सकृत्पठनमात्रेण महालक्ष्मीः प्रसीदति॥५॥   क्षीराब्धिमध्ये पद्मानां कानने मणिमण्टपे। रत्नसिंहासने दिव्ये तन्मध्ये … Read more

Mahalakshmi Chalisa |shri mahalakshmi chalisa in hindi |

Mahalakshmi  Chalisa in Hindi  – श्री महालक्ष्मी चालीसा   ॥ दोहा॥   जय जय श्री महालक्ष्मी करूँ माता तव ध्यान   सिद्ध काज मम किजिये निज शिशु सेवक जान   ॥ चौपाई ॥   नमो महा लक्ष्मी जय माता , तेरो नाम जगत विख्याता   आदि शक्ति हो माता भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी … Read more