अयि गिरि नन्दिनी नन्दिती महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम,अयि गिरि नन्दिनी नन्दिती महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम,ayigiri nandini nanditha medini,aigiri nandini lyrics in hindi

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे …

Read more

श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम् | Mahishasura Mardini Stotram in Hindi Text

Mahishasura Mardini Stotram श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम् | Mahishasura Mardini Stotram in Hindi Text

श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम्  अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।   भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय …

Read more