श्री गणेश मंगलाष्टक || Shree Ganesh Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक || Shree Ganesh Mangalashtakam गजाननाय गांगेय सहजाय सर्दात्मने! गौरी प्रियतनूजाय गणेषयास्तु मंगलम!!१!! नागयज्ञोपवीताय नतविध्न विनाशिने! नन्द्यादिगणनाथाय नायाकायास्तु मंगलम!!२!! इभवक्त्राय चंद्रादिवन्दिताय चिदात्मने! ईशान प्रेमपात्राय चेष्टादायास्तु मंगलम!!३!! सुमुखाय सुशुन्डाग्रोक्षिप्तामृत घटाय च! सुखरींदनिवे व्यय सुखदायास्तु मंगलम!!४!! चतुर्भुजाय चन्द्राय विलसन्मस्तकाय च! चरणावनतानन्ततारणायास्तु मंगलम!!५!! वक्रतुण्डाय वटवे वन्धाय वरदाय च! विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मंगलम!!६!! प्रमोदामोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरुपिणे ! प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु … Read more

श्री गणेश मंगलाष्टक || Shri Ganesha Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक || Shri Ganesha Mangalashtakam गजाननाय गांगेय सहजाय सर्दात्मने! गौरी प्रियतनूजाय गणेषयास्तु मंगलम!!१!! नागयज्ञोपवीताय नतविध्न विनाशिने! नन्द्यादिगणनाथाय नायाकायास्तु मंगलम!!२!! इभवक्त्राय चंद्रादिवन्दिताय चिदात्मने! ईशान प्रेमपात्राय चेष्टादायास्तु मंगलम!!३!! सुमुखाय सुशुन्डाग्रोक्षिप्तामृत घटाय च! सुखरींदनिवे व्यय सुखदायास्तु मंगलम!!४!! चतुर्भुजाय चन्द्राय विलसन्मस्तकाय च! चरणावनतानन्ततारणायास्तु मंगलम!!५!! वक्रतुण्डाय वटवे वन्धाय वरदाय च! विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मंगलम!!६!! प्रमोदामोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरुपिणे ! प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु … Read more

शिव मंगला अष्टकम || Shiva Mangalashtakam

शिव मंगला अष्टकम || Shiva Mangalashtakam || Shiva Mangala Ashtakam भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने । कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च । पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ॥ २ ॥ भस्मोद्धूलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने । रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् ॥ ३ ॥ सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने । सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् ॥ ४ ॥ मृत्युंजयाय … Read more

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam ॥ श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाष्टकम् ॥ जम्बूद्वीपगशेषशैलभुवनः श्रीजानिराद्यात्मजः, तार्क्ष्याहीशमुखासनस्त्रिभुवनस्थाशेषलोकप्रियः । श्रीमत्स्वामिसरःसुवर्णमुखरीसंवेष्टितः सर्वदा, श्रीमद्वेङ्कटभूपतिर्मम सुखं दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ १॥ सन्तप्तामलजातरूपरचितागारे निविष्टः सदा, स्वर्गद्वारकवाटतोरणयुतः प्राकारसप्तान्वितः । भास्वत्काञ्चनतुङ्गचारुगरुडस्तम्भे पतत्प्राणिनां, स्वप्रे वक्ति हिताहितं सुकरुणो दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ २॥ अत्युच्चाद्रिविचित्रगोपुरगणैः पूर्णैः सुवर्णाचलैः, विस्तीर्णामलमण्टपायुतयुतैर्नानावनैर्निर्भयैः । पञ्चास्येभवराहखड्गमृगशार्दूलादिभिः श्रीपतिः, नित्यं वेदपरायणसुकृतिनां दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ३॥ भेरीमङ्गलतुर्यगोमुखमृदङ्गादिस्वनैः … Read more

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक || Shri Subramanya Mangalashtakam

श्री सुब्रह्मण्य मंगलाष्टक || Sri Subramanya Mangalashtakam ॥ श्रीसुब्रह्मण्यमङ्गळाष्टकं ॥ शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दार शाखिने । शिखिवर्यातुरंगाय सुब्रह्मण्याय मङ्गळं ॥१॥ भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोग विनाशिने । राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गळं ॥२॥ शूरपद्मादि दैतेय तमिस्रकुलभानवे । तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गळं ॥३॥ वल्लीवदनराजीव मधुपाय महात्मने । उल्लसन्मणि कोटीर भासुरायास्तु मङ्गळं ॥४॥ कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने । कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गळं ॥५॥ मुक्ताहारलसत् कुण्ड राजये मुक्तिदायिने । … Read more

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam ॥ श्रीवेङ्कटेश मङ्गलाष्टकम् ॥ श्रीक्षोण्यौ रमणीयुगं सुरमणीपुत्रोऽपि वाणीपतिः, पौत्रश्चन्द्रशिरोमणिः फणिपतिः शय्या सुराः सेवकाः । तार्क्ष्यो यस्य रथो महश्च भवनं ब्रह्माण्डमाद्यः पुमान्, श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ १॥ यत्तेजो रविकोटिकोटिकिरणान् धिक्कृत्य जेजीयते, यस्य श्रीवदनाम्बुजस्य सुषमा राकेन्दुकोटीरपि । सौन्दर्यं च मनोभवानपि बहून् कान्तिश्च कादम्बिनीं, श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ २॥ नानारत्न किरीटकुण्डलमुखैर्भूषागणैर्भूषितः, श्रीमत्कौस्तुभरत्न भव्यहृदयः … Read more

श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam

श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam | अथ श्रीराममङ्गलाष्टकम् । सङ्गीतप्राणमूलाय सप्तस्वराधिवासिने । षड्जाधारश्रुतिस्थाय सद्गुरुस्वाय मङ्गलम् ॥ १॥ ऋषभारूढनूताय रिपुसूदनकीर्तये । ऋषिश्रेष्ठसुगीताय रिपुभीमाय मङ्गलम् ॥ २॥ गङ्गापावनपादाय गम्भीरस्वरभाषिणे । गान्धर्वगानलोलाय गभीराय सुमङ्गलम् ॥ ३॥ मङ्गलं क्षितिजापाय मङ्गलानन्दमूर्तये । मङ्गलश्रीनिवासाय माधवाय सुमङ्गलम् ॥ ४॥ पञ्चमस्वरगेयाय परिपूर्णस्वराब्धये । पाथोधिरागरङ्गाय परार्थाय सुमङ्गलम् ॥ ५॥ धन्याय धर्मपालाय धैवत्यधैर्यदायिने … Read more