श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।श्री सिद्धिरूपायै नमः ।श्री योगिन्यै नमः ।श्री भद्रकाल्यै नमः ।श्री रमायै नमः ।श्री भवान्यै नमः । श्री भयप्रीतिदायै नमः ।श्री भूतियुक्तायै नमः ।श्री भवाराधितायै नमः । श्री भूतिसम्पत्तिकर्यै नमः ।श्री जनाधीशमात्रे नमः ।श्री धनागारदृष्ट्यै नमः ।श्री धनेशार्चितायै नमः । श्री धीवरायै नमः ।श्री … Read more

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः । श्री सिद्धिरूपायै नमः । श्री योगिन्यै नमः । श्री भद्रकाल्यै नमः । श्री रमायै नमः । श्री भवान्यै नमः । श्री भयप्रीतिदायै नमः । श्री भूतियुक्तायै नमः । श्री भवाराधितायै नमः । श्री भूतिसम्पत्तिकर्यै नमः ।  श्री जनाधीशमात्रे नमः । श्री धनागारदृष्ट्यै … Read more

माँ मातंगी स्तोत्र || Matangi Stotra

माँ मातंगी स्तोत्र || Maa Matangi Stotra मातङ्गीं मधुपानमत्तनयनां मातङ्ग सञ्चारिणीं कुम्भीकुम्भविवृत्तपीवरकुचां कुम्भादिपात्राञ्चिताम् । ध्यायेऽहं मधुमारणैकसहजां ध्यातुस्सुपुत्रप्रदां शर्वाणीं सुरसिद्धसाध्यवनिता संसेविता पादुकाम् ॥ १॥ मातङ्गी महिषादिराक्षसकृतध्वान्तैकदीपो मणिः मन्वादिस्तुत मन्त्रराजविलसत्सद्भक्त चिन्तामणिः । श्रीमत्कौलिकदानहास्यरचना चातुर्य राकामणिः देवित्वं हृदये वसाद्यमहिमे मद्भाग्य रक्षामणिः ॥ २॥ जयदेवि विशालाक्षि जय सर्वेश्वरि जय । जयाञ्जनगिरिप्रख्ये महादेव प्रियङ्करि ॥ ३॥ महाविश्वेश दयिते जय ब्रह्मादि … Read more

माँ मातंगी स्तुति || Mata Matangi Stuti

माँ मातंगी स्तुति || Mata Matangi Stuti श्यामवर्णा, त्रिनयना मस्तक पर चंद्रमा चतुर्भुजा, दिव्यास्त्र लिये रत्नाभूषण धारिणी गजगामिनी ,महाचांडालनी माँ मातंगी ! सर्व लोक वशकारिणी, महापिशाचिनी कला, विद्या, ज्ञान प्रदायिनी मतन्ग कन्या माँ मातंगी हम साधक शुक जैसे हैं ज्ञान दिला दो हमको माँ हम करते तेरा ध्यान निरंतर आपका हे माँ मातंगी!! Maa Matangi … Read more

माँ मातंगी कवच || Maa Matangi Kavacham

माँ मातंगी कवच || Maa Matangi Kavacham श्री देव्युवाच साधु-साधु महादेव। कथयस्व सुरेश्वर। मातंगी-कवचं दिव्यं, सर्व-सिद्धि-करं नृणाम् ॥ श्री ईश्वर उवाच श्रृणु देवि। प्रवक्ष्यामि, मातंगी-कवचं शुभं। गोपनीयं महा-देवि। मौनी जापं समाचरेत् ॥ विनियोग – ॐ अस्य श्रीमातंगी-कवचस्य श्री दक्षिणा-मूर्तिः ऋषिः । विराट् छन्दः । श्रीमातंगी देवता । चतुर्वर्ग-सिद्धये जपे विनियोगः । ऋष्यादि-न्यास श्री दक्षिणा-मूर्तिः ऋषये … Read more