नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली – Narasimha Ashtottara Shatanamavali

ॐ नरसिंहाय नमः । ॐ नराय नमः । ॐ नारस्रष्ट्रे नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ नवाय नमः । ॐ नवेतराय नमः । ॐ नरपतये नमः । ॐ नरात्मने नमः । ॐ नरचोदनाय नमः । ॐ नखभिन्नस्वर्णशय्याय नमः ।  ॐ नखदंष्ट्राविभीषणाय नमः । ॐ नादभीतदिशानागाय नमः । ॐ नन्तव्याय नमः । ॐ नखरायुधाय नमः … Read more