Neel Saraswati Stotram

नीलसरस्वती स्तोत्र || Neel Saraswati Stotram || Neelsaraswati Stotra   घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करि  भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम् I१I   ॐ सुरासुरार्चिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते I जाड्यपापहरे देवि त्राहि मां शरणागतम् I२I   जटाजूटसमायुक्ते लोलजिह्वान्तकारिणि I द्रुतबुद्धिकरे देवि त्राहि मां शरणागतम् I३I     सौम्यक्रोधधरे रूपे चण्डरूपे नमोSस्तु ते I सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम् … Read more