ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र | Rin Mochan Maha Ganapati Stotram

ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र || Rin Mochan Maha Ganapati Stotram विनियोग –    ॐ अस्य श्रीऋण-मोचन महा-गणपति-स्तोत्र-मन्त्रस्य भगवान् शुक्राचार्य ऋषिः, ऋण-मोचन-गणपतिः देवता, मम-ऋण-मोचनार्थं जपे विनियोगः।   ऋष्यादि-न्यास –    भगवान् शुक्राचार्य ऋषये नमः शिरसि, ऋण-मोचन-गणपति देवतायै नमः हृदि, मम-ऋण-मोचनार्थे जपे विनियोगाय नमः अञ्जलौ।   ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र ॐ स्मरामि देव-देवेश।वक्र-तुण्डं महा-बलम्।   षडक्षरं कृपा-सिन्धु, नमामि ऋण-मुक्तये।।1।। … Read more