श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली || Rishi Ashtottara Shatanamavali

श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली || Rishi Ashtottara Shatanamavali ॐ ब्रह्मर्षिभ्यो नमः । ॐ वेदविद्भ्यो नमः । ॐ तपस्विभ्यो नमः । ॐ महात्मभ्यो नमः । ॐ मान्येभ्यो नमः । ॐ ब्रह्मचर्यरतेभ्यो नमः । ॐ सिद्धेभ्यो नमः । ॐ कर्मठेभ्यो नमः । ॐ योगिभ्यो नमः । ॐ अग्निहोत्रपरायणेभ्यो नमः । ॐ सत्यव्रतेभ्यो नमः । ॐ धर्मात्मभ्यो नमः … Read more