श्री काली सहस्त्रनाम – Maa Kali Sahasranamam

श्री काली सहस्त्रनाम – Maa Kali Sahasranamam – Kali Sahasranamavali श्मशान-कालिका काली भद्रकाली कपालिनी । गुह्य-काली महाकाली कुरु-कुल्ला विरोधिनी ।।1।। कालिका काल-रात्रिश्च महा-काल-नितम्बिनी । काल-भैरव-भार्या च कुल-वत्र्म-प्रकाशिनी ।।2।। कामदा कामिनीया कन्या कमनीय-स्वरूपिणी । कस्तूरी-रस-लिप्ताङ्गी कुञ्जरेश्वर-गामिनी ।।3।। ककार-वर्ण-सर्वाङ्गी कामिनी काम-सुन्दरी । कामात्र्ता काम-रूपा च काम-धेनुु: कलावती ।।4।। कान्ता काम-स्वरूपा च कामाख्या कुल-कामिनी । कुलीना कुल-वत्यम्बा दुर्गा दुर्गति-नाशिनी … Read more

श्री सरस्वती सहस्त्रनाम || Shree Saraswati Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Saraswati 1

श्री सरस्वती सहस्त्रनाम || Shree Saraswati Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Saraswati Devi  1) ॐ वाचे नमः। 2)ॐ वाण्यै नमः। 3)ॐ वरदायै नमः। 4)ॐ वन्द्यायै नमः। 5)ॐ वरारोहायै नमः। 6)ॐ वरप्रदायै नमः। 7)ॐ वृत्त्यै नमः। 8)ॐ वागीश्वर्यै नमः। 9)ॐ वार्त्तायै नमः। 10)ॐ वरायै नमः। 11) ॐ वागीश वल्लभायै नमः। 12)ॐ विश्वेश्वर्यै नमः। 13)ॐ विश्ववन्द्यायै … Read more

श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम || Shree Subramanya Sahasranamam || 1000 Names of Lord Sahasranamam

श्री सुब्रमण्या सहस्त्रनाम || Shree Subramanya Sahasranamam || 1000 Names of Lord Subramanya  ॐ अखण्डसच्चिदानन्दाय नमः । ॐ अखिलजीववत्सलाय नमः । ॐ अखिलवस्तुविस्ताराय नमः । ॐ अखिलतेजःस्वरूपिणे नमः । ॐ अखिलात्मकाय नमः । ॐ अखिलवेदप्रदात्रे नमः । ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः । ॐ अखिलेशाय नमः । ॐ अग्रगण्याय नमः । ॐ अग्रभूम्ने नमः । १० ॐ अगणितगुणाय … Read more

श्री गायत्री सहस्त्रनाम || Shree Gayatri Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Gayatri

श्री गायत्री सहस्त्रनाम || Shree Gayatri Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Gayatri  1)ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। 2)ॐ अव्यक्तायै नमः। 3)ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। 4)ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। 5)ॐ अजितायै नमः। 6)ॐ अपराजितायै नमः। 7)ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः। 8)ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः। 9)ॐ अजरायै नमः। 10)ॐ अजायै नमः। 11)ॐ अपरायै नमः। 12)ॐ अधर्मायै नमः। 13)ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः। 14)ॐ अधरायै नमः। … Read more

श्री हनुमान सहस्त्रनाम || Shree Hanuman Sahasranamam || 1000 Names of Lord Hanuman

श्री हनुमान सहस्त्रनाम || Shree Hanuman Sahasranamam || 1000 Names of God Hanuman 1) ॐ हनुमते नमः। 2) ॐ श्रीप्रदाय नमः। 3) ॐ वायुपुत्राय नमः। 4) ॐ रुद्राय नमः। 5) ॐ अनघाय नमः। 6) ॐ अजराय नमः। 7) ॐ अमृत्यवे नमः। 8) ॐ वीरवीराय नमः। 9) ॐ ग्रामवासाय नमः। 10) ॐ जनाश्रयाय नमः। 11) ॐ … Read more

श्री दुर्गा सहस्त्रनाम || Shree Durga Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Durga

श्री दुर्गा सहस्त्रनाम || Shree Durga Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Durga  1) ॐ महाविद्यायै नमः। 2) ॐ जगन्मात्रे नमः। 3) ॐ महालक्ष्म्यै नमः। 4) ॐ शिवप्रियायै नमः। 5) ॐ विष्णुमायायै नमः। 6) ॐ शुभायै नमः। 7) ॐ शान्तायै नमः। 8) ॐ सिद्धायै नमः। 9) ॐ सिद्धसरस्वत्यै नमः। 10) ॐ क्षमायै नमः। 11) ॐ … Read more

श्री वाराही सहस्त्रनाम || Sri Varahi Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Varahi

श्री वाराही सहस्त्रनाम || Sri Varahi Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Varahi ॐ ऐं ग्लौं वाराह्यै नमः । ॐ ऐं ग्लौं वामन्यै नमः । ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः । ॐ ऐं ग्लौं बगळायै नमः । ॐ ऐं ग्लौं वासव्यै नमः । ॐ ऐं ग्लौं वसवे नमः । ॐ ऐं ग्लौं वैदेह्यै नमः । ॐ … Read more

श्री गणेश सहस्त्रनाम || Shri Ganesh Sahasranama || 1000 Names of Lord Ganesha

श्री गणेश सहस्त्रनाम || Shri Ganesh Sahasranama || 1000 Names of Lord Ganesha ॥ ॐ श्री महागणपतये नमः ॥ ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गणाध्यक्षाय नमः । ॐ गणाराध्याय नमः । ॐ गणप्रियाय नमः । ॐ गणनाथाय नमः । ॐ गणस्वामिने नमः । ॐ गणेशाय नमः । ॐ गणनायकाय नमः । ॐ गणमूर्तये नमः । … Read more

श्री ललिता सहस्त्रनाम || Shree Lalita Devi Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Lalita Maha Tripura Sundari

श्री ललिता सहस्त्रनाम || Shree Lalita Devi Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Lalita ॥अथ श्री ललिता सहस्रनामावली ॥ ॐ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः । ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः । ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः । ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः । ॐ ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः । ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः । ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः … Read more

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम || Lakshmi Sahasranamam || 1000 Names of Shri Lakshmi ||

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम || Shri Lakshmi Sahasranamam || 1000 Names of Lakshmi || ॐ नित्यागतायै नमः। ॐ अनन्तनित्यायै नमः। ॐ नन्दिन्यै नमः। ॐ जनरञ्जन्यै नमः। ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः। ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ महाकन्यायै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः। ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः। ॐ ईशावास्यायै नमः। ॐ महामायायै नमः। … Read more