सरस्वती वंदना | सरस्वती पूजा मंत्र

सरस्वती वंदना, saraswati vandana, saraswati puja vandana

 सरस्वती वंदना   या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां …

Read more