ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

Brahma Kruta Saraswati Stotram,ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र

श्री ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र  ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।  गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः …

Read more

श्री सरस्वती स्तोत्र | Maa Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्र

श्री सरस्वती स्तोत्र  श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता।   श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना॥१॥     श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता।   श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता ॥२॥ …

Read more

सरस्वती अष्टक | Saraswati Ashtak

सरस्वती अष्टक

सरस्वती अष्टक  अम्ब, थ्वदेय पद पङ्कज पांसु लेस, संबन्द बन्दुरथरा रसना थ्वधीयम् । संभयुधधिपदमप्य अम्रुथथि रम्यं, निम्भयथे किमुथ भोउम पदानि …

Read more