सरस्वती माता का शाबर मंत्र || Saraswati Shabar Mantra in Hindi

 सरस्वती माता का शाबर मंत्र – Mata Saraswati Shabar Mantra ” ॐ नमो सरस्वती विद्या नमो कंठ विराजो आप भुला अक्षर कंठ करें हृदय विराजो आप ॐ नमो स्वः ठ:ठ:ठ:  “ सरस्वती मंत्र – Saraswati Mantra in Hindi Read Also : Saraswati Vandana सरस्वती मंत्र  बीज मंत्र ” ऐं ” है।  द्वयक्षर सरस्वती मंत्र –   … Read more

Saraswati Vandana | सरस्वती वंदना , पढ़ाई में मन लगाने का सरस्वती मंत्र

Saraswati Vandana – सरस्वती वंदना   या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।।   या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।।   शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमांद्यां जगद्व्यापनीं। वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यांधकारपहाम्।।   हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्।।   “Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha Yaa veenavara … Read more

अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Amritavarshini Saraswati Ashtottara Shatanamavali

अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Amritavarshini Saraswati Ashtottara Shatanamavali ॐ ह्रीँ श्री शारदा सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री विजया सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री नन्दा सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री जया सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री पद्मा सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री शिवा सरस्वत्यै नमः । ॐ ह्रीँ श्री … Read more

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Shatanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Saraswati Ashtottara Shatanamavali ॐ वाग्देव्यै नमः । ॐ शारदायै नमः । ॐ मायायै नमः । ॐ नादरूपिण्यै नमः । ॐ यशस्विन्यै नमः । ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः । ॐ हाहाहूहूमुखस्तुत्यायै नमः । ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः । ॐ रञ्जिन्यै नमः । ॐ स्वस्तिकासनायै नमः ।  ॐ अज्ञानध्वान्तचन्द्रिकायै नमः । ॐ अधिविद्यादायिन्यै … Read more

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Saraswati Ashtottara Shatanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Saraswati Ashtottara Shatanamavali ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ महाभद्रायै नमः । ॐ महामायायै नमः । ॐ वरप्रदायै नमः । ॐ श्रीप्रदायै नमः । ॐ पद्मनिलयायै नमः । ॐ पद्माक्ष्यै नमः । ॐ पद्मवक्त्रायै नमः । ॐ शिवानुजायै नमः । ॐ पुस्तकभृते नमः॥ १० ॥ ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः । ॐ … Read more

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ भगवत्यै नमः । ॐ कुरुक्षेत्रवासिन्यै नमः । ॐ अवन्तिकायै नमः । ॐ काश्यै नमः । ॐ मधुरायै नमः । ॐ स्वरमयायै नमः । ॐ अयोध्यायै नमः । ॐ द्वारकायै नमः । ॐ त्रिमेधायै नमः ।  ॐ कोशस्थायै नमः । ॐ कोशवासिन्यै नमः … Read more

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् || Shri Saraswati Rahasya Stotram नीहारहारघनसारसुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम्।   उत्तुङ्गपीनकुचकुंभमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै॥१॥     या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी।   नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती॥२॥     या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुर्ष्वेकैव गीयते।   अद्वैता ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पातु सरस्वती॥३॥     या वर्णपदवाक्यार्थस्वरूपेणैव वर्तते।   अनादिनिधनानन्ता सा मां पातु … Read more

ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र || Brahma Kruta Saraswati Stotram || Saraswati Stotram   ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।   गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः   आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं,   वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या।     सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः,   क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती … Read more

Neel Saraswati Stotram

नीलसरस्वती स्तोत्र || Neel Saraswati Stotram || Neelsaraswati Stotra   घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करि  भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम् I१I   ॐ सुरासुरार्चिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते I जाड्यपापहरे देवि त्राहि मां शरणागतम् I२I   जटाजूटसमायुक्ते लोलजिह्वान्तकारिणि I द्रुतबुद्धिकरे देवि त्राहि मां शरणागतम् I३I     सौम्यक्रोधधरे रूपे चण्डरूपे नमोSस्तु ते I सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम् … Read more

श्री सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra | Maa Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्र  || Saraswati Stotra श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता।   श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना॥१॥     श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता।   श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता ॥२॥     वन्दिता सिद्धगन्धर्वैरर्चिता सुरदानवैः।   पूजिता मुनिभिस्सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते सदा॥३॥     स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीम्।   ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते ॥४॥   Maa Saraswati Stotra