श्री शनैश्चर अष्टोत्तर शतनामावली || Shanaishchara Ashtottara Shatanamavali

श्री शनैश्चर अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Shanaishchara Ashtottara Shatanamavali ॐ शनैश्चराय नमः ॥ ॐ शान्ताय नमः ॥ ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॥ ॐ शरण्याय नमः ॥ ॐ वरेण्याय नमः ॥ ॐ सर्वेशाय नमः ॥ ॐ सौम्याय नमः ॥ ॐ सुरवन्द्याय नमः ॥ ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ॥ ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ॥ ॐ सुन्दराय नमः ॥ ॐ घनाय … Read more