श्री शिवाष्टकम् | Shivashtakam | Shiv Ashtakam

Shivashtakam श्री शिवाष्टकम् | Shivashtakam | Shiv Ashtakam

श्री शिवाष्टकम्   जय शङ्कर शान्त शशाङ्करुचे रुचितार्थद सर्वद सर्वरुचे । शुचिदत्तगृहीतमहोपहृते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥ १॥   ततसर्वहृदम्बरवरदनुते नतवृजिनमहावनदाहकृते । कृतविविधचरित्रतनो …

Read more