श्री शिव महिमा अष्टकम | Shiv Mahima Ashtakam

Shiv Mahima Ashtakam,श्री शिव महिमा अष्टकम

श्री शिव महिमा अष्टकम  सुरवृन्दमुनीश्वरवन्द्यपदो हिमशैलविहारकरो रुचिरः । अनुरागनिधिर्मणिसर्पधरो जयतीह शिवः शिवरूपधरः ॥ १॥   भवतापविदग्धविपत्तिहरो भवमुक्तिकरो भवनामधरः । धृतचन्द्रशिरो …

Read more