शिवा नमस्काराथा मंत्र | Shiva Namaskaratha Mantra | Powerful Shiva Mantra

शिवा नमस्काराथा मंत्र – Shiva Namaskaratha Mantra ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतए अंबिका पतए उमा पतए पशूपतए नमो नमः   ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्व भूतानाम् ब्रह्मादीपते ब्रह्मनोदिपते ब्रह्मा शिवो अस्तु सदा शिवोहम   तत्पुरुषाय विद्महे वागविशुद्धाय धिमहे तन्नो शिव प्रचोदयात् महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धिमहे तन्नों शिव प्रचोदयात्   नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय … Read more