Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram | शिव पञ्चाक्षर नक्षत्र माला स्तोत्रम्

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram 1 Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram | शिव पञ्चाक्षर नक्षत्र माला स्तोत्रम्

 Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नमः शिवाय धामलेशधूतकोकबन्धवे नमः शिवाय।   नामशेषितानमद्भावसिन्धवे नमः शिवाय पामरेतरप्रधानबन्धवे नमः शिवाय ॥१॥   …

Read more