उपमन्यु कृत शिव स्तोत्रम् | Upamanyu Krutha Shiva Stotram

Upamanyu Krutha Shiva Stotram,उपमन्यु कृत शिव स्तोत्रम्

उपमन्यु कृत शिव स्तोत्रम्  जय शंकर पार्वतीपते मृडशम्भो शशिखण्डमण्डन!।  मदनान्तक भक्तवत्सल! प्रियकैलास दयासुधांबुधे!  ॥१॥     सदुपायकथास्वपण्डितो हृदये दुःखशरेण खण्डितः। …

Read more

शिव स्तोत्रम् | Shiv Stotram | Shiva Stotram

shiva-stotram

शिव स्तोत्रम्    निखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गप्ररोहाः,   अकलितमहिमानः कल्पिता यत्र तस्मिन् ।   सुविमलगगनाभे ईशसंज्ञेऽप्यनीशे,   मम भवतु भवेऽस्मिन् भासुरो भावबन्धः ॥ …

Read more