श्री गणेश पञ्चकम् | Shri Ganesha Panchmaka

Shri Ganesha Panchmaka,श्री गणेश पञ्चकम्

श्री गणेश पञ्चकम् अथ श्रीगणेशपञ्चकम् ।विनायकैकदन्ताय व्यासभारतलेखिने ।   विद्यारम्भविनूताय विघ्नेश्वराय ते नमः ॥ १॥   गणेश्वराय गम्याय गानारम्भनुताय च …

Read more