श्री गंगा अष्टकम | Ganga Ashtakam | Shri Gangashtakam

Ganga Ashtakam श्री गंगा अष्टकम | Ganga Ashtakam | Shri Gangashtakam

श्री गंगा अष्टकम   मातः शैलसुतासपत्नि वसुधाशृङ्गारहारावलि स्वर्गारोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि प्रार्थये ।   त्वत्तीरे वसतः त्वदंबु पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेङ्खत-स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः॥१॥ …

Read more