श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Hanuman Ashtottara

hanuman ashtottara shatanamavali sanskrit

श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्   (श्रीपद्मोत्तरखण्डतः)नारद उवाच ।   सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वदेवनमस्कृत ।   यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता ॥ …

Read more