श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Parshuram Ashototra Shatnam Stotra

Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Parshuram Ashototra Shatnam Stotra

श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्  रामो राजाटवीवह्नि रामचन्द्रप्रसादकः ।   राजरक्तारुणस्नातो राजीवायतलोचनः ॥ १॥     रैणुकेयो रुद्रशिष्यो रेणुकाच्छेदनो रयी …

Read more