Shri Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram

श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Shri Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram रामो राजाटवीवह्नि रामचन्द्रप्रसादकः ।   राजरक्तारुणस्नातो राजीवायतलोचनः ॥ १॥     रैणुकेयो रुद्रशिष्यो रेणुकाच्छेदनो रयी ।   रणधूतमहासेनो रुद्राणीधर्मपुत्रकः ॥ २॥     राजत्परशुविच्छिन्नकार्तवीर्यार्जुनद्रुमः ।   राताखिलरसो रक्तकृतपैतृकतर्पणः ॥ ३॥     रत्नाकरकृतावासो रतीशकृतविस्मयः ।   रागहीनो रागदूरो रक्षितब्रह्मचर्यकः ॥ ४॥     राज्यमत्तक्षत्त्रबीज … Read more