श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Parshuram Ashtottara Shatanamavali

श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Parshuram Ashtottara Shatanamavali ॐ रामाय नमः । ॐ राजाटवीवह्नये नमः । ॐ रामचन्द्रप्रसादकाय नमः । ॐ राजरक्तारुणस्नाताय नमः । ॐ राजीवायतलोचनाय नमः । ॐ रैणुकेयाय नमः । ॐ रुद्रशिष्याय नमः । ॐ रेणुकाच्छेदनाय नमः । ॐ रयिणे नमः । ॐ रणधूतमहासेनाय नमः ।  ॐ रुद्राणीधर्मपुत्रकाय नमः । ॐ राजत्परशुविच्छिन्नकार्तवीर्यार्जुनद्रुमाय … Read more