श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Rama Ashtottara Shatanamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Rama Ashtottara Shatanamavali ॐ जगदानन्दकारकाय नमः । ॐ जयाय नमः । ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः । ॐ गगनाधिपसत्कुलजाय नमः । ॐ राजराजेश्वराय नमः । ॐ सुगुणाकराय नमः । ॐ सुरसेव्याय नमः । ॐ भव्यदायकाय नमः । ॐ सदा सकलजगदानन्दकारकाय नमः । ॐ जयाय नमः । ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः । ॐ … Read more