शुक्र देव स्तोत्र पाठ | Shukra Stotram | Shukra Graha Stotram

शुक्र देव स्तोत्र पाठ

शुक्र स्तोत्र नमस्ते भार्गव श्रेष्ठ देव दानव पूजित ।वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नम: ।।1।।   देवयानीपितस्तुभ्यं वेदवेदांगपारग: ।   परेण …

Read more