श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र | Sri Ashta laxmi Stotram

श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र || Sri Ashtalaxmi Stotram || Sri Ashta Lakshmi Stotram १. धनलक्ष्मी :    या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता ।   नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१॥   २. विद्यालक्ष्मीः    या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ।   नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२॥     ३. धान्यलक्ष्मीः    या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । … Read more