श्री बालकृष्ण अष्टकम | Sri BalKrishna Ashtakam

श्री बालकृष्ण अष्टकम,BalKrishna Ashtakam

श्री बालकृष्ण अष्टकम  यत्कृपादृष्टिसद्वृष्टिसिक्ता भक्ता निरन्तरम् । भवन्ति सुखिनः स्निग्धास्तं श्रीबालहरिं भजे ॥ १॥   प्रतिपक्षक्षयात्क्षोण्यामङ्क्षु जातं महद्यशः । यत्कृपालेशमात्रेण …

Read more