श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Sri Hanuman Ashtottara Namavali

श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Sri Hanuman Ashtottara Namavali  ॐ हनुमते नम: । ॐ वायुतनयाय नम: । ॐ केसरीप्रियनन्दनाय नम: । ॐ अञ्जनानन्दनाय नम: । ॐ श्रीमते नम: । ॐ पिङ्गाक्षाय नम: । ॐ अमितविक्रमाय नम: । ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नम: । ॐ कल्याणगुणवारिधये नम: । ॐ स्वर्णवर्णाय नम: । ॐ महाकायाय नम: । ॐ महावीर्याय … Read more