श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Hanuman Ashtottara Shatanamavali

श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Hanuman Ashtottara Shatanamavali  ॐ रामदूताय नम: । ॐ रामभृत्याय नम: । ॐ रामचित्तापहारकाय नम: । ॐ रामनामजपासक्ताय नम: । ॐ रामकीर्तिप्रचारकाय नम: । ॐ रामालिङ्गनसौख्यज्ञाय नम: । ॐ रामविक्रमहर्षिताय नम: । ॐ रामबाणप्रभावज्ञाय नम: । ॐ रामसेवाधुरन्धराय नम: । ॐ रामहृत्पद्ममार्ताण्डाय नम: । ॐ रामसङ्कल्पपूरकाय नम: । ॐ रामामोदितवाग्वृत्तये … Read more