श्री हनुमदष्टकम् | Sri Hanumath Ashtakam

Sri Hanumath Ashtakam श्री हनुमदष्टकम् | Sri Hanumath Ashtakam

श्री हनुमदष्टकम्  वैशाखमास कृष्णायां दशमी मन्दवासरे।  पूर्वभाद्रासु जाताय मङ्गलं श्री हनूमते ॥१॥     गुरुगौरवपूर्णाय फलापूपप्रियाय च।  नानामाणिक्यहस्ताय मङ्गलं श्री …

Read more