श्री कृष्ण शादी पाद वर्णन स्तोत्रम् | Krishna Kesadipadam Varnana Stotram

Krishna Kesadipadam Varnana Stotram,श्री कृष्ण शादी पाद वर्णन स्तोत्रम्

  श्री कृष्ण शादी पाद वर्णन स्तोत्रम्  अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतरकलायावलीलोभनीयं, पीयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुदरे दिव्यकैशोरवेषम् ।   तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वादरोमाञ्चिताङ्गै, रावीतं …

Read more