श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र | Lakshmi Narasimha Stotram

लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र  श्रीमत् पयॊनिधिनिकॆतन चक्रपाणॆ भॊगीन्द्रभॊगमणिरञ्जितपुण्यमूर्तॆ ।   यॊगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपॊत लक्ष्मीनृसिंह मम दॆहि करावलम्बम् ॥ १ …

Read more