Narsingh Giri Ashtottara Shatanama Stotra

Narasimha Giri Ashtottara Shatanama Stotram 1 Narsingh Giri Ashtottara Shatanama Stotra

  Narsingh Giri Ashtottara Shatanama Stotra ब्रह्मवर्ण समुद्भूतो ब्रह्ममार्गप्रवर्द्धकः ।   ब्रह्मज्ञानसदासक्तो व्रह्मज्ञानपरायणः ॥ १॥     शिवपञ्चाक्षररतोऽशिवज्ञानविनाशकः ॥   …

Read more

श्री नृसिंह स्तोत्र | Sri Narsingh Stotram

Sri Narsingh Stotram,श्री नृसिंह स्तोत्र

श्री नृसिंह स्तोत्र  Sri Narsingh Stotram कुन्देन्दुशङ्खवर्णः कृतयुगभगवान्पद्मपुष्पप्रदाता   त्रेतायां काञ्चनाभिः पुनरपि समये द्वापरे रक्तवर्णः ।     शङ्को सम्प्राप्तकाले …

Read more