श्री गणाधीश स्तोत्र | Shiva Shakti Kritam Shri Ganadhish Stotram

शिवशक्ति कृत श्री गणाधीश स्तोत्र || Shiva Shakti Kritam Shri Ganesh Stotram ॥ श्रीगणाधीशस्तोत्रं शिवशक्तिकृतम् ॥       श्रीगणेशाय नमः । श्रीशक्तिशिवावूचतुः ।   नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः ।   भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ॥ १॥     स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च ।   नाभिशेषाय देवाय ढुण्ढिराजाय ते नमः ॥ २॥     … Read more

श्री लघु अन्नपूर्णा स्तोत्र | Laghu Annapurna Stotram

श्री लघु अन्नपूर्णा स्तोत्र || Sri Laghu Annapurna Stotram || Laghu Annapoorna Stotram   भगवति भवरोगात् पीडितं दुष्कृतोत्यात् ।   सुतदुहितृकलत्र उपद्रवेणानुयातम् ।     विलसदमृतदृष्ट्या वीक्ष विभ्रान्तचित्तम् ।   सकलभुवनमातस्त्राहि माम् ॐ नमस्ते ॥ १ ॥     माहेश्र्वरीमाश्रितकल्पवल्ली   महंभवोच्छेदकरीं भवानीम् ।     क्षुधार्तजायातनयाद्दुपेत   स्त्वान्नपूर्णे शरणं प्रपद्दे ॥ २ ॥   … Read more