श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम् | Surya Mandala Ashtakam Stotram

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्  नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे ।  त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने ॥ १ ॥     …

Read more