सूर्य कवच | Surya Kavacham

Surya Kavach,सूर्य कवच

 सूर्य कवच  श्रीसूर्यध्यानम्   रक्तांबुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं   भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि।   पद्मद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैः   माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्॥   श्री सूर्यप्रणामः   …

Read more