भविष्यपुराणम सूर्यतेजोवर्णनम | Suryatejovarnanam

Suryatejovarnanam, भविष्यपुराणम सूर्यतेजोवर्णनम

भविष्यपुराणम सूर्यतेजोवर्णनम सुमन्तुरुवाच सुमतिश्च रवेर्भक्तः पाण्डवेय महामते ।अतस्ते निखिलं वच्मि शृणुष्वैकमना नृप । । १ कल्पादौ सृजतो वीर ब्रह्मणो विविधाः …

Read more

श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Surya Ashtottara Shatanama Stotra

Surya Ashtottara Shatanama Stotra

श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् अरुणाय शरण्याय करुणारससिन्धवे ।   असमानबलायाऽर्तरक्षकाय नमो नमः ॥ १॥   आदित्यायाऽदिभूताय अखिलागमवेदिने ।   …

Read more

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम् | Surya Mandala Ashtakam Stotram

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्  नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे ।  त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने ॥ १ ॥     …

Read more

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम् | Surya Pratah Smaran Stotram

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम्

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम्  प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं,   रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि।     सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं, …

Read more

सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

surya stotram सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

सूर्य स्तोत्र  Surya Stotram     प्रात: स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यंरूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषी ।   सामानि यस्य किरणा: प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यचिन्त्यरूपम् …

Read more

सूर्य कवच | Surya Kavacham

Surya Kavach,सूर्य कवच

 सूर्य कवच  श्रीसूर्यध्यानम्   रक्तांबुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं   भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि।   पद्मद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैः   माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्॥   श्री सूर्यप्रणामः   …

Read more