श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Tulsi Ashtottara Shatanamavali

श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Tulasi Ashtottara Shatanamavali ॐ श्री तुलस्यै नमः। ॐ नन्दिन्यै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ शिखिन्यै नमः। ॐ धारिण्यै नमः। ॐ धात्र्यै नमः। ॐ सावित्र्यै नमः। ॐ सत्यसन्धायै नमः। ॐ कालहारिण्यै नमः। ॐ गौर्यै नमः। ॐ देवगीतायै नमः। ॐ द्रवीयस्यै नमः। ॐ पद्मिन्यै नमः। ॐ सीतायै नमः। ॐ रुक्मिण्यै नमः। … Read more

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ || Shri Tulasi Stotram

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ || Shri Tulasi Stotram जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे । यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥१॥ नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे । नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिके ॥२॥ तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा । कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् ॥३॥ नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम् । यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् ॥४॥ … Read more