tulsi puja mantra तुलसी पूजा मंत्र | Tulsi Puja Mantra | Tulsi mantra in sanskrit

तुलसी पूजा मंत्र | Tulsi Puja Mantra | Tulsi mantra in sanskrit

तुलसी पूजा मंत्र तुलसी तोड़ने का मंत्र  ॐ सुभद्राय नमः ॐ सुप्रभाय नमः   मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी । नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते ।।Read …

Read more

Tulsi Ashtottara Shatanama Stotram

श्री तुलसी शतनाम स्तोत्रम | Tulsi Ashtottara Shatanama Stotram

श्री तुलसी शतनाम स्तोत्रम  तुलसी पावनी पूज्या वृन्दावननिवासिनी !   ज्ञानदात्री ज्ञानमयी निर्मला सर्वपूजिता ॥1॥   सती पतिव्रता वृन्दा क्षीराब्धिमथनोद्भवा !   कृष्णवर्णा रोगहन्त्री त्रिवर्णा …

Read more

श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली | Sri Tulsi Ashtottara Shatanamavali

श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ तुलस्यै नमः ॐ पावन्यै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ वृन्दावननिवासिन्यै नमः ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः ॐ ज्ञानमय्य नमः ॐ निर्मलायै नमः …

Read more

Shri Tulasi Stotram श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ | Shri Tulsi Stotram

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ | Shri Tulsi Stotram

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे ।   यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥१॥     नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे ।   नमो मोक्षप्रदे …

Read more

Shri Tulsi Stotra श्री तुलसी स्तोत्र | Shri Tulsi Stotra

श्री तुलसी स्तोत्र | Shri Tulsi Stotra

श्री तुलसी स्तोत्र    पापानि यानि रविसूनुपटस्थितानि गोब्रह्मबालपितृमातृवधादिकानि।   नश्यन्ति तानि तुलसीवनदर्शनेन गोकोटिदानसदृशं फलमाशु च स्यात् ॥१॥     या दृष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुः पावनी …

Read more

Tulsi Namashtakam श्री तुलसी नामाष्टक | Shri Tulsi Namashtakam

श्री तुलसी नामाष्टक | Shri Tulsi Namashtakam

श्री तुलसी नामाष्टक वृंदा,वृन्दावनी,विश्वपुजिता,विश्वपावनी |   पुष्पसारा,नंदिनी च तुलसी,कृष्णजीवनी ||     एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम |   य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ …

Read more

tulsi kavach श्री तुलसी कवचम् | Shree Tulsi Kavacham

श्री तुलसी कवचम् | Shree Tulsi Kavacham

श्री तुलसी कवचम्  ।। श्री गणेशाय नमः ।।   अस्य श्री तुलसीकवच स्तोत्रमंत्रस्य ।   श्री महादेव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः ।   श्रीतुलसी देवता । मन ईप्सितकामनासिद्धयर्थं जपे विनियोगः ।     …

Read more