Vastu dosh nivaran mantra वास्तु दोष निवारण मन्त्र | Vastu Mantras | Mantra To Remove Vastu Dosh

वास्तु दोष निवारण मन्त्र | Vastu Mantras | Mantra To Remove Vastu Dosh

वास्तु दोष निवारण मन्त्र Vastu Mantra (Vastu Purusha Mantra)   नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या भिरत प्रभो |   मद्गृहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा || …

Read more