श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र | Venkateswara Mangala Stotram

Venkateswara Mangala Stotram श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र | Venkateswara Mangala Stotram

श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र  श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।   श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ १ ॥     लक्ष्मीसविभ्रमालोकसद्मविभ्रमचक्षुषे । …

Read more